Med målrettet annonsering setter vi opp en reklamekampanje til sosiale medier, som gjennom et nøye utvalgt publikum skal tiltrekke seg den rette kandidaten for din bedrift. Gjennom tekst og bilde, eller eventuelt video fra dere, skal vi vekke interesse for stillingen, for deretter å trekke kandidaten videre til stillingsannonsen eller landingssiden.

 

I målrettingen setter vi demografiske og geografiske parameter, som er med på å bestemme hvem som er mottaker. Kampanjene vi kjører er sponsede, som vil si at de ikke bare spres organisk, men at vi kjøper plass i nyhetsstrømmen til de vi målretter oss mot. Forskjellen er at vi ved organisk spredning ikke vet hvem mottaker er, mens vi med målrettet annonsering betaler for at riktig person, får riktig budskap.

Arbeidsprosess avhenger av hvilken pakke du ønsker å benytte deg av. 

 

Annonsekampanje Light

 

Det lages en annonsekampanje som går i en utvalgt sosiale mediekanal. Effekten følges opp og annonsen optimaliseres underveis. Søkere kommer inn vårt kandidatregistreringssystem, men det er du som kunde som står som kontaktperson i annonsen. Dette er et tilleggsprodukt til kunder som har kjøpt rekrutteringstjenester. 

 

Annonsekampanje 

 

Trenger du hjelp til å lage, samt gjennomføre en sosial mediekampanje for å nå ut til potensielle drømmekandidater? Fortvil ikke. Du trenger ikke å kjøpe våre andre rekrutteringstjenester for å få hjelp til en slik kampanje. Vår tekstforfatter utformer annonsetekster, finner bilder og/eller video og setter opp ulike annonsesett i samarbeid med dere og vår performance marketing spesialist. Annonsene plasseres i riktige sosiale mediekanaler hvor drømmekandidaten naturlig oppholder seg. Det lages en annonsekampanje som A/B testes (vi lager ulike varianter av annonsen og tekst som vi tester for og optimaliseres underveis. Ved kampanjeslutt sammenstilles resultater som CTR (Click Through Rate), CPC (Cost Per Click), engasjement (som "likes", "delinger" og "kommentarer" og rekkevidde - altså hvor mange som har blitt eksponert for kampanjen i en rapport. Søkere kan enten registrerer seg gjennom vår portal, eller vi kan sluse de videre til en valgt e-post. Du som kunde står som kontaktperson i annonsen, og vil derfor være den kandidatene kontakter om de har spørsmål.